Dinge

Leiterpanorama I 40x13 cm Unikat 2016
Maschine/Kaffee V-II 13x18 cm Unikat 2022
Maschine/Kaffee II 13x18 cm Unikat 2021
Maschine/Kaffee V-III 13x18 cm Unikat 2022
Automobile I 13x18 cm Unikat 2015
Automobile V 18x24 cm Unikat 2015
Automobile XI 18x24 cm Unikat 2019
Automobile XI 18x24 cm Unikat 2019
Gewehrschuss I 10x15 cm Unikat 2016
Gewehrschuss III 10x15 cm Unikat 2016